صفحه ها
دسته
وبلاگ من در بلاگفا
عکس من
وبلاگهاي دوستان
ورودي هاي پنجره اميد
معرفي وب سايت هاي پرطرفدار
سايتهاي دوستان
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 575163
تعداد نوشته ها : 1492
تعداد نظرات : 394
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

مجموعه توابع ریاضی در در ویژوال بیسیک دات نت وجود دارند بسیار

System.Math قویتر و کاملتر هستند . این مجموعه توابع در کلاس

موجود می باشند :

برای نشان دادن پایه لگاریتم PI و E دو ثابت به اسم Math - در کلاس

طبیعی و عدد پی وجود دارند .

آرک سینوس) ، ) Asin ، ( آرک کسینوس ) Acos : - توابع مثلثاتی

آرک تانژانت خارج قسمت تقسیم ) Atan آرک تانژانت) ، 2 ) Atan

تانژانت ) ) Tan ، ( سینوس ) Sin ، ( کسینوس ) Cos ، ( ورودی ها

حاصلضرب کامل دو ) BigMul ، ( قدرمطلق ) Abs : - توابع عمومیخارج قسمت نقسیم

) DivRem ، ( تابع سقف ) Ceiling ، ( عدد 32 بیتی

باقیمانده نقسیم ) IEEERemainder ، ( تابع کف ) Floor ، ( دو عدد

http://sheidaian.persianblog.com

http://iranmehr.bizhat.com توسط گروه ایران مھر sheidaian.persianblog برگرفتھ از سایت

٧

مینیمم بین دو عدد ) ، ) Min ، ( ماکزیمم بین دو عدد ) Max ، ( دو عدد

تابع جذر ) ) Sqrt ، ( تابع علامت ) Sign ، ( تابع گرد کردن ) Round

سینوس ) Sinh ، ( کسینوس هیپربولیک ) Cosh : - توابع هیپربولیک

تانژانت هیپربولیک ) ) Tanh ، ( هیپربولیک

) Log ، ( به توان مقدار ورودی e عدد ) Exp : - توابع نمایی و لگاریتمی

تابع توان ) ) Pow ، ( لگاریتم بر پایه 10 ) Log لگاریتم ) ، 10


جمعه بیست و پنجم 11 1387
X